top of page

Jouw Leerweg de Baas!

Een hoogbegaafd kind is geen garantie voor schoolsucces. Het kan zelfs zijn dat het leerpotentieel van jouw kind niet zichtbaar is op school. Jouw Leerweg de Baas helpt kinderen waarbij het leren niet of juist te vanzelf gaat

praktijk

Praktijk

‘Hard werken is niet hetzelfde als veel leren.’

(Schrover, 2015)

Vanuit de overtuiging dat alle kinderen recht hebben op hun leerproces en gebaat zijn om hun leerproces en  leerstrategieën te doorzien heeft Barbara Hent in 2019 haar praktijk ‘Jouw Leerweg de Baas!’ opgericht. Zowel begaafde als hoogbegaafde kinderen komen op de basisschool weinig toe aan het ‘leren om te leren’. Zij zijn gewend om opdrachten zonder te veel inspanning te doorzien waardoor het leerproces nauwelijks wordt aangesproken en de daarbij horende vaardigheden niet worden ontwikkeld. Deze kinderen lopen een groot risico om vast te lopen in het voortgezet onderwijs. Vanuit mijn praktijk hoop ik kinderen en basisscholen te bereiken om de nadruk te leggen op het leerproces in plaats van het resultaat. Hierbij wordt een zogenaamde ‘groeimindset' ontwikkeld.

Leren is spannend, leuk en is oneindig...

 

Wil je meer weten over de praktijk?

"Leren is spannend, leuk en is oneindig..."

ouders

Ouders

Komt het leerproces bij jouw kind niet goed op gang? Lijkt alles hem of haar te overkomen? Heeft jouw kind gebrek aan overzicht en planningsvaardigheden? Is er sprake van onderpresteren of wil jouw kind alles in één keer goed doen? Wordt jouw kind bij het leren op school belemmerd door zijn omgeving? Heeft hij of zij een fixed mindset, gebrek aan studievaardigheden of executieve functies?

Of gaat het jouw kind simpelweg te gemakkelijk af? 

scholen

Scholen

Ziet jouw school wel de noodzaak voor goed afgestemde begeleiding voor meer- en hoogbegaafde kinderen, maar zijn er moeilijkheden om deze begeleiding structureel en kwalitatief goed vorm te geven binnen de school? Goed onderwijs bieden aan hoogbegaafde kinderen hoeft niet per definitie meer werkdruk te geven. Jouw leerweg de Baas biedt scholen trainingen om zowel op praktische wijze als beleidsmatig effectief met deze kinderen aan de slag te kunnen gaan.

 

Wil je meer weten over wat Jouw Leerweg de Baas voor jouw school kan betekenen?

Wat mensen zeggen

"We zijn enorm geholpen met jouw hulp!Bedankt daarvoor en veel succes! .” 

— Fatiha —

CKBRO
krhb%2520logo_edited_edited.png
JLDB.png
logo.png
ECHA
bottom of page