top of page

Het aanbod

De trainingen

Trainingen worden op top-down wijze aangeboden waarbij kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerweg en de keuzes die zij hierin kunnen maken. Kinderen leren alle bijbehorende vaardigheden zoals haalbare en uitdagende doelen bepalen, een goede planning maken, jezelf monitoren en reflecteren op jouw eigen leerstrategieën. Alle vaardigheden worden middels strategietraining ingeoefend door spellen, waarbij voortdurend de transfer wordt gemaakt naar het leerproces op school. De kinderen krijgen materialen om op school mee aan de slag te gaan. De training kan individueel worden aangeboden of in een groepje van maximaal 4 kinderen. Uitgangspunt is een veilig klimaat te creëren zodat alle leerlingen durven te oefenen en naar zichzelf leren te kijken gericht op hun eigen leerproces. Hierdoor wordt de groeimindset gestimuleerd. De training duurt 6 weken en wordt wekenlijks in 45 minuten aangeboden.

Trainingen zijn enkel effectief wanneer school, ouders, de leerling en ik samen opgaan. Dit betekent dat trainingen enkel op de school van herkomst kunnen worden aangeboden. Alleen dan vindt goede afstemming plaats met alle betrokken partijen en kan de leerling het geleerde direct toepassen in de praktijk..

Wilt u meer informatie over de trainingen?

 

 

Pedagogisch Didaktisch Onderzoek

Hoogbegaafde kinderen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van hiaten in de leerstof. Omdat zij de schoolse leerstof overstijgen ontwikkelen zij vaak al eigen strategieën om vraagstukken op te lossen voordat de leerstof is aangeboden. Deze strategieën zijn niet altijd even efficiënt. Ook zijn er vaak problemen met automatiseren omdat zij het nut niet inzien van ‘stampwerk’ waardoor tafels middels omslachtige strategieën worden beredeneerd in plaats van geautomatiseerd. 

Pedagogisch Didaktisch Onderzoek kan inzicht geven in het strategiegebruik van uw kind. Daarnaast wordt het niveau bepaald binnen diverse vakgebieden zodat school hier beter op kan inspelen. Jouw leerweg de Baas doet pedagogisch didactisch onderzoek waarbij inzicht wordt verkregen in het leerpotentieel van uw kind. Door observaties wordt gekeken in hoeverre jouw kind bepaalde instructies oppikt en waar emotionele blokkades liggen.

Advies en bemiddeling

Het kan zijn dat uw kind zich, ondanks de goede wil en inzet van de leerkracht, niet goed ontwikkelt op school. Of dat school de ontwikkelingsvoorsprong van uw kind niet erkend. Ik kan meedenken en bemiddelen om school, u en uw kind op  één lijn te krijgen met een gericht plan. 

 

Intakegesprek

Weet u nog niet zeker of de diensten van Jouw leerweg de Baas goed kunnen aansluiten op uw vraag? Neem gerust contact op voor een gratis intakegesprek van 20 minuten.

bottom of page