top of page

Scholing

Inspiratie sessie

Goed onderwijs bieden aan meer -en hoogbegaafde kinderen hoeft niet automatisch meer werkdruk te geven. Er zijn inmiddels veel middelen om deze kinderen goed te kunnen signaleren, volgen en bedienen zonder dat deze kinderen buiten het klassensysteem dienen te vallen. Omdenken, hoge orde denkvaardigheden aanspreken (taxonomie van Bloom) en begeleiden op het proces zijn hierbij de keywords. Mijn leerweg de Baas geeft korte trainingen aan teams die binnen een middag op een werkbare wijze meer handen en voeten willen geven aan het aanbod voor deze kinderen in de klas.

Beleid

Heeft uw school goede wil om zorg te bieden aan meer- en hoogbegaafde kinderen maar lukt het niet dit kwalitatief goed en structureel vorm te geven? Mijn leerweg de Baas kan hierbij helpen door te luisteren, mee te denken en in overleg beleid te schrijven. 

 

Opzetten van Plusklassen 

Bij het opzetten van een plusklas kan een school tegen verschillende vraagstukken aanlopen.

Wat willen we bereiken met de plusklas, hoe geven we dit vorm, hoe gaan we de kwaliteit vaststellen en hoe komt de selectieprocedure eruit te zien? Jouw leerweg de Baas kan scholen begeleiden bij het opzetten van diverse plusklassen.

 

Team training Jouw leerweg de Baas!

Tijdens deze training van 2 middagen leren leerkrachten middels het fasemodel hoe zij het zelfregulerend leerproces bij hun leerlingen kunnen bevorderen zodat de leerlingen zelf aan het roer komen te staan en meer eigenaarschap zullen ervaren.

 

Kindtraining Jouw leerweg de Baas!

Jouw leerweg de Baas biedt een evidenced based training aan voor kleine groepen leerlingen ter bevordering van het zelfregulerend leerproces middels het fasemodel.

 

 

Kindbegeleiding

Jouw leerweg de Baas biedt ondersteuning bij diverse kindtrajecten met complexe onderwijsbehoeften binnen de school. Deze begeleiding kan bestaan uit hulpvraag in kaart brengen, observaties, verslaglegging, begeleiding en bemiddeling.

 

 

Onderwijsarrangementen

Valt uw school onder de Stichting Westelijke Tuinsteden, El Amien of Amsterdam-West Binnen de Ring? De diensten van Jouw leerweg de Baas zijn inzetbaar middels een onderwijsarrangement via SPO West. Neem gerust contact op voor vragen over arrangementaanvragen.

bottom of page