top of page

De aanpak

Systemische aanpak.

Als bepaalde patronen jouw kind hinderen om tot leren te komen kan dit enkel doorbroken worden wanneer school, ouders, jouw kind en ik samenwerken. Het potentieel van het hoogbegaafde kind kan enkel tot uiting komen wanneer de omgeving optimaal is afgestemd (Mönks,1985).

 

aanpak.png

Leren door wrijving

Zonder wrijvingsmomemten is er voor jouw hoogbegaafde kind geen sprake van een leerproces (Dweck, 2011). Veel hoogbegaafde kinderen functioneren op de basisschool binnen hun comfortzone. De zone van naaste ontwikkeling (Vygotski, 1978) -dat wat je enkel kan bereiken met de juiste hulp- wordt niet aangesproken. Dit kan op korte termijn voor het kind aangenaam voelen, hij behaalt bijvoorbeeld een tien zonder inzet, op lange termijn is de kans groot dat jouw kind vastloopt. Zodra opdrachten groter en complexer worden, met name op het voortgezet onderwijs, zal jouw kind de opdracht niet meer in één oogopslag overzien waardoor hij of zij paniek zal ervaren.

Wrijving geeft kinderen de kans op een leermoment en is voor jouw kind noodzakelijk om zelfinzicht te ontwikkelen (Whitley, 2001). Echter kan deze wrijving bij hoogbegaafde kinderen heftige reacties teweeg brengen. Met name wanneer jouw kind zich al langere tijd heeft aangepast en onderpresteert. Sommige ouders en leerkrachten vinden het moeilijk om hun kind te zien ‘struggelen’ of te zien falen waardoor zij al snel een eigen oplossing bedenken. Het leermoment voor jouw kind wordt hiermee weggehaald, niet doen! 

 

Leren door doen

Hoogbegaafde kinderen weten hun verbale kwaliteiten bijzonder goed in te zetten wanneer het gaat om vermijden van spanningen, onzekerheden of wrijving. Ze gaan in discussie, overspoelen jou met de meest briljante argumenten over het gebrek aan nut van de opdracht of geven simpelweg aan iets ‘saai’ te vinden. Ouders en leerkrachten kunnen ongemerkt dit patroon versterken door in te spelen op deze sterk ontwikkelde kant van het kind. Er wordt veel verbaal tegemoetgekomen door discussievoering, uitleg en beredenering, zonder dat jouw kind daadwerkelijk aan de slag gaat. Hierdoor kan de disharmonie tussen de verbale vaardigheden versus de performale/handelende vaardigheden onbewust in stand worden gehouden of zelfs worden vergroot. Parkeer discussies tot na de uitvoering (aankleden, kamer opruimen en huiswerk en andere klusjes). Samen knutselen, koken, Lego bouwen en buiten spelen is een aanrader. Tijdens mijn trainingen worden vaardigheden ingeoefend door te doen en te ervaren. Deze opgedane vaardigheden zullen onder begeleiding een transfer maken naar de thuissituatie en de schoolse taken.

 

Wil je meer weten over mijn aanpak, mail dan naar jouwleerwegdebaas@outlook.com.

bottom of page